Wij stellen het op prijs dat u ervoor heeft gekozen om bij Sportique te gaan trainen. Wilt u advies m.b.t. de lessen, trainingen, roosters e.d., schroom dan niet en vraag het aan onze medewerkers. Vragen over betalingen kunt u voorleggen aan Afien Baving van de administratie. We hopen dat u met veel plezier en resultaat aan onze trainingen zult deelnemen. Succes!!

REGLEMENTEN:

 • Betaling geschiedt via automatische incasso door Sportique in de eerste week van de nieuwe betaalperiode.
 • Bij nieuwe abonnementen betaalt u bij aanvang het restant van de instroommaand + inschrijfgeld. Daarna per hele maand/periode.
 • Bij niet tijdig betalen wordt herinneringskosten in rekening gebracht: 1e herinnering € 2,50 / 2e herinnering € 5,00
 • Bij het wijzigen van abonnementen brengen wij € 2,50 administratiekosten in rekening.
 • Bij in gebreke blijven van betaling wordt u de toegang geweigerd.
 • Leden kunnen om geen enkele reden geld terug eisen of overdragen aan derden.
 • De contributie is strikt persoonlijk.Bij langdurige ziekte/ zwangerschap houdt u na afmelding het resterende aantal volle maanden van het kwartaal tegoed.
 • Gemiste trainingen/lessen mogen ingehaald worden binnen hetzelfde kwartaal mits er plaats is in een andere groep.
 • Sportique is gesloten op zon– en feestdagen.
 • In schoolvakanties kunnen openings- en lestijden afwijken. Gemiste lessen door vakantie of ziekte mogen ingehaald worden.
 • Bij minder dan 6 deelnemers in een groep vervalt de les. Deelnemers worden in overleg in een andere groep geplaatst.
 • Draag tijdens de training sportkleding en schone sportschoenen (sportschoenen alleen binnen dragen/ niet buiten!)
 • Draag tijdens de training geen sieraden die beschadigingen aan eigendommen van Sportique kunnen veroorzaken.
 • Neem altijd een schone handdoek mee tijdens de training.
 • Sportique is niet aansprakelijk voor schade aan, of diefstal van persoonlijke eigendommen. Berg waardevolle spullen in de kluisjes op.
 • Sportique is niet aansprakelijk voor blessures a.g.v. ondeskundig of onverantwoordelijk gebruik van de toestellen.

Bij afmelding vòòr de 20e van de maand (telefonisch of per e-mail),wordt de eerstvolgende betalingsincasso stopgezet.
(Ná de 20e nog 1x betaling volle contractperiode)