Reglement

Reglement

Wij stellen het op prijs dat u ervoor heeft gekozen om bij Sportique te gaan trainen. Wilt u advies m.b.t. de lessen, trainingen, roosters e.d., schroom dan niet en vraag het aan onze medewerkers. Vragen over betalingen kunt u voorleggen aan Sjoerd Visser van de administratie. We hopen dat u met veel plezier en resultaat aan onze trainingen zult deelnemen. Succes!!

Regels:

  • Betaling geschiedt vooraf via automatische incasso in de eerste week van elke maand.
  • Bij nieuwe abonnementen betaalt u bij aanvang het restant van de instroommaand + inschrijfgeld. Daarna per maand.
  • Wenst u niet automatisch te betalen, dan bereken wij elke maand een toeslag van € 1,00.
  • Bij niet tijdig betalen of stornering incasso worden administratiekosten in rekening gebracht à €3,00 per keer
  • Bij het wijzigen van abonnementen brengen wij € 3,00 administratiekosten in rekening.
  • Bij in gebreke blijven van betaling wordt de toegang geweigerd.
  • Sportique heeft geen langdurige contracten. Voor iedereen geldt een opzegtermijn van één maand, na afmelden wordt nog 1x contributie afgeschreven.
  • Opzeggingen en/of wijzigingen kunnen uitsluitend per mail worden doorgegeven (fitness@sportique.nu) en moeten vóór de 20e van de maand bij ons binnen zijn (in verband met het versturen van de incasso aan de bank).
  • Leden kunnen om geen enkele reden geld terug eisen of overdragen aan derden.
  • De contributie is strikt persoonlijk. Bij langdurige ziekte, blessure of zwangerschap kan het abonnement tijdelijk stop gezet worden na overleg via mail.
  • Gemiste trainingen/lessen mogen ingehaald worden, mits er plaats is in een andere groep.
  • Bij wijzigingen van het lidmaatschap vervallen alle tegoeden.
  • In schoolvakanties kunnen openings– en lestijden afwijken; Sportique is gesloten op zon– en feestdagen.
  • Bij minder dan 3 deelnemers in een groep vervalt de les. Deelnemers worden in overleg in een andere groep geplaatst of kunnen trainen in de fitnessruimte.
  • Jeugd t/m 12 jaar kan uitsluitend trainen onder begeleiding van een volwassene, 13–16 jarigen onder begeleiding van een trainer van Sportique.
  • Neem altijd een schone handdoek mee en draag uitsluitend sportschoenen voor binnen. Draag tijdens de training geen sieraden die beschadigingen aan eigendommen van Sportique kunnen veroorzaken.
  • Sportique is niet aansprakelijk voor schade aan, of diefstal van persoonlijke eigendommen. Berg waardevolle spullen in de kluisjes op.
  • Sportique is niet aansprakelijk voor blessures als gevolg van ondeskundig of onverantwoordelijk gebruik van toestellen.